Συνεργαζόμενοι φορείς

eketa iti logo

(Συντονιστής) Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2000. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς όπως της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Βιομηχανίας, της Μηχανικής, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών, των Μεταφορών & Βιώσιμης Κινητικότητας, μεταξύ άλλων. Στο έργο συμμετέχει το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής, ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Η ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο έργο διαθέτει μακρά εμπειρία μεταξύ άλλων στους τομείς της πρόβλεψης με τεχνικές μηχανικής μάθησης με εφαρμογές σε ευφυή συστήματα μεταφορών. Σχετικά Ευρωπαϊκά (FP7, H2020) ερευνητικά έργα: MOVESMART, eCOMPASS, SocialPark, MyCorridor, κ.ά.

momus logo

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης –MOMus προέκυψε από τη συνένωση τεσσάρων μουσείων/ χώρων τέχνης της Θεσσαλονίκης – του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης – και ενός στην Αθήνα, του Μουσείου Άλεξ Μυλωνά.

top service logo

Η TOP SERVICE είναι μια καινοτόμα εταιρία ανάπτυξης λογισμικού και υποστήριξης έργων πληροφορικής και λογισμικού από το 1995. Από την ίδρυσή της η εταιρία εξασφάλισε μια καλή θέση στο χώρο των εταιριών  Πληροφορικής και Μηχανών γραφείου με πελάτες ονομαστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η κύρια προσπάθεια της εταιρίας ήταν πάντα η προσφορά συνολικών λύσεων λογισμικού και εξοπλισμού με ιδιαίτερο βάρος στην παροχή υπηρεσιών υψηλού  επιπέδου.

espa banner
espa banner
Skip to content